Borga Kanturk on Vimeo

Borga Kantürk // vimeo channel


link: http://vimeo.com/channels/borgakanturkvideos
Borga Kantürk, Hasta ile Bina, 25 Eylül – 3 Kasım 2012


Borga Kantürk
Hasta ile Bina, 25 Eylül – 3 Kasım  2012
NON, 25 Eylül – 3 Kasım tarihleri arasında, Borga Kantürk’ün ‘Hasta ile Bina’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatçı, 2011′de yine NON’da (Tophane) gerçekleştirdiği sergisi Cafe Recordis’te bir kafeye referans vererek, geçiş ve bekleme süreçleri ile, özgürleşme ve geçmişi anımsamaya odaklanıyordu. Kantürk, bu sergisinde ise, planlı ve kasvetli bir yapı organizasyonu olarak sağlık, sanat gibi farklı alanlarda araştırmaya yönelik eğitim kurumlarının binalarına işaret ediyor. Tek tipleşmiş, küçük bölmelere sahip çalışma ortamlarında, kişinin binanın yıldırma gücüne ve geçirilen ölü zamana karşı sarfettiği çaba üzerinden zamansızlık, kaybolmuşluk, hastalık hissi, mekanın bürokrasisi ve statü olgularına dikkat çekiyor ve bu alanlarda bilgi üretimi ile araştırmanın karşılaştığı engelleri sorguluyor. Bina içerisindeki bürokrasi, kayıtsızlık ve baştan savma ile sürdürülen ilişki ağları, çalışanların kendilerine özel ve korunaklı küçük bir alan açma çabaları serginin merkezinde yer almakta.
Sergi ismini, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1984 yılında, resmi olarak adlandırılan “Hasta Bina Sendromu”ndan alıyor. Genellikle ofis ortamlarına ilişkin şikâyetlerin bileşkesi olarak tanımlanan bu sendromun, pek çok hastalıkla benzer belirtiler gösterdiği belirtiliyor. Sanatçı, özellikle devlet binalarının, kişileri birtakım olumsuz etkilere maruz bıraktığına ve kişinin hasta hissetmesini tetikleyen unsurlar yarattığına dikkat çekiyor. Binanın temsil ettiği bürokratik gövdenin yavaşlığı ile kendi kendini tekrarlayan ve çoğaltan görevlerin mekanikliği bir karşıtlık yaratıyor. Bu söz konusu görevlerden meydana gelen mekanizma sigorta, kimlik ve güvenlik numaraları ile sonuç belgeleri gibi sistematik ve sayısal araçlarla sürdürülüyor. ‘Hasta ile Bina’ sergisi çalışanların, bu sistemin hastalıklarına karşı geliştirdikleri düzenli mücadeleler ile ayakta kalma denemelerine ilişkin bir araştırma olarak karşımıza çıkıyor. Serginin hareket noktası ise, “Kişiyi hasta eden bu binanın kendisi mi, yoksa kurmaca bir his midir?” sorusu.
Kantürk, edebiyattan Herman Melville, Franz Kafka ve George Perec gibi isimlerin, modernite ve bürokrasi ile bu kurumsal mekanlarla mücadele eden karakterlerinden esinlenerek, bu sözkonusu hastalığı tetikleyen mekanları karşılaştırmalı olarak Ofis, Koridor / Labirent, Bina ve Seyir olmak üzere 4 ayrı bölümde temsil edecek. Sanatçı, sergi alanına ait 4 ayrı odada fotoğraf, video, çizim, gündelik objeler gibi farklı materyallerle, çalışma alanını kayıt altına alan ve yeniden kurgulayan bir atmosfer oluşturacak.
Sanatçı, aralarında Cafe Recordis, NON, İstanbul 2011; Ateşin Düştüğü Yer, DEPO İstanbul, 2011; Ticaret Yolları, Pi Artworks, İstanbul, 2011; Emploi-saisonnier, Sextant et Plus, La Friche, Marsilya, 2010; Serbest Düşüş, Apartman Projesi, İstanbul, 2010; Göreli Konumlar ve Kanaatler, Suriye Pasajı, İstanbul, 2009; Akümüle: kenara konanlar, kenarda kalanlar…; 5533, İstanbul, 2009 ve Save as, Contemporary Art from Turkey, Bovisa Trienali, Milan, 2008′in bulunduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katıldı. 2005 yılında Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nin desteklediği 3 aylık bir konuk sanatçı programını tamamladı ve Borga Kantürk & Ahmet Öğüt adlı sergide yer aldı. Aynı yıl HIAP ile birlikte Helsinki’de bir başka sanatçı değişim programına katıldı ve ardından FRAME (FİN), Av-Arkki (FİN), Atelier Frankfurt (DE) ve K2 Sanat Merkezi (TR)’nin desteklediği çeşitli uluslararası sergi ve etkinliklerde küratörlük yaptı. Borga Kantürk, KUTU Taşınabilir Sanat Mekanı’nın kurucusu ve yöneticisidir. Ayrıca 2007 yılına kadar proje yöneticiliği görevini üstlendiği K2 Sanat Merkezi’nin de ortak kurucusudur.

Borga Kantürk, The Sick and the Building, September 25 – November 3, 2012


Borga Kantürk 
The Sick and the Building -  September 25 – November 3, 2012
NON will be hosting Borga Kantürk’s solo exhibition ‘The Sick and The Building’ between September 25  – November 3.
The artist, in his first exhibition ‘Cafe Recordis’, that took place again at NON (Tophane) focused on emancipation and recalling the past, through processes of transformation and awaiting / anticipation, by taking a cafe as a reference point. In this exhibition, Kantürk points out to the planned and gloomy structural organizations of the buildings of educational institutions oriented towards research in various disciplines such as fine arts, health etc. He draws attention to the notions of timelessness, feeling lost and sick, bureaucracy and status; on the basis of the struggle of the individual against the idle time spent in these spaces and against mobbing of the building, in working environments with small and standardized divisions. He examines the obstacles that knowledge generation and research encounter in these aforementioned spaces. The network relations that are maintained by bureaucracy, negligence and indifference in the building and the attempts of the employees to open up a small, private and secure space for themselves are central to the exhibition.
The exhibiton is named after ‘Sick Building Syndrome’ which was officially identified by the World Health Organization (WHO) in 1984.  This syndrome, a composite of complaints related mainly to office surroundings, is stated to have similar symptoms to a bunch of other diseases. The artist calls attentions to the fact that particularly state buildings subject people to certain negative effects and originate factors that trigger one to feel sick. The foziness of the bureaucratic body represented by the building and the mechanics of the repetitive and self-accumulative tasks sets forth a contradiction. The mechanism made up of these kinds of tasks, is pursued by systematic and numerical tools such as insurance, identification and security numbers and result documents. The exhibition ‘The Sick and the Building’ appear as a research on the survival attempts and deliberate struggles the employees have developed against the sicknesses of this system. The main question ‘Is it the building itself that makes one sick, or is the feeling of sickness a fictional sensation?’ stands as a point of departure for the exhibition.
Inspired by the characters; that struggle with modernity, bureaucracy and these corporate spaces, of Herman Melville, Franz Kafka and George Perec, Kantürk will represent the sickness discussed above, in 4 separate chapters: Office, Corridor / Labyrinth, Building and Journey. The artist will create an atmosphere that records, while also restructures a working space in 4 distinct rooms of the exhibition area, with the use of various media of photography, video, drawing and casual objects.
Borga Kantürk has participated in many local and international exhibitions which include Cafe Recordis, NON, İstanbul 2011; Where the Fire has Struck, DEPO İstanbul, 2011; Trade Routes, Pi Artworks, İstanbul, 2011; Emploi-saisonnier, Sextant et Plus, La Friche, Marseille, 2010; Freefall, Apartment Project, İstanbul, 2010; Relative Positions and Conclusions, Suriye Pasajı, İstanbul, 2009; Accumulated: Put aside, Left aside…, 5533, İstanbul, 2009 and Save as, Contemporary Art from Turkey, Bovisa Triennial, Milan, 2008. In 2005, he has completed a 3-month duration residency program, that was supported by Platform Garanti Contemporary Art Center and the exhibition entitled Borga Kantürk & Ahmet Öğüt was realized. In the same year,  he participated in another artist residency program in Helsinki, with HIAP and later on, he curated several  exhibitions and events, commissioned by FRAME (FİN), Av-Arkki (FİN), Atelier Frankfurt (DE) and K2 Art CEntre (TR). Borga Kantürk is the founder and director of KUTU Portable Art Space. In addition, he is the co-founder of K2 Art Centre, at which he served as the project manager until 2007.

http://galerinon.com/borga-kanturk-the-sick-and-the-building

Bu Blogda Ara

Map Of Poverty / Yoksulluk Haritası

Map Of Poverty / Yoksulluk Haritası
"Maps courtesy of www.theodora.com/maps used with permission"